Despre noi

Credem că Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și este de folos pentru corectare, mustrare, îndreptare în neprihănire (2 Timotei 3:16) și că ea descoperă pe Dumnezeul Cel atotputernic.

Noi credem că Isus este un Dumnezeu etern, existent prin sine însuși și nu este o ființă creată. Chiar dacă El este pe deplin Dumnezeu, El a luat asupra Sa forma unui om care să trăiască și să moară pentru păcatele noastre.

Credem că pedeapsa pentru păcatul omului a fost plătită pe crucea Calvarului în moartea lui Isus. „Căci plata păcatului este moartea; dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică prin Isus Hristos, Domnul nostru”. Romani 6:23. Crezând în Isus Hristos și acceptând harul sângelui Său vărsat, primim darul vieții veșnice. „Nu prin fapte, ca nu cumva să se laude nimeni”. Efeseni 2: 9.

Dar pentru că Îl iubim si pentru ca El si-a dat viata pentru noi, dorim să-L ascultăm așa cum poruncește în Ioan 14:15. ,”Daca Ma iubiti veti pazi poruncile Mele…”